ความต้านทานทางชีวภาพคืออะไรและทำงานอย่างไร - การออกกำลังกาย

ความต้านทานทางชีวภาพคืออะไรและทำงานอย่างไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือกลากในหนังศีรษะและวิธีการรักษา
อะไรคือกลากในหนังศีรษะและวิธีการรักษา
Bioimpedance คือการตรวจสอบที่ดูองค์ประกอบของร่างกายแสดงจำนวนกล้ามเนื้อกระดูกและไขมันโดยประมาณ การสอบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงยิมและเสริมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อประเมินผลของแผนการฝึกอบรมหรืออาหารเช่นสามารถทำทุก 3 หรือ 6 เดือนเพื่อเปรียบเทียบผลและตรวจสอบองค์ประกอบวิวัฒนาการของร่างกาย การตรวจประเภทนี้ทำในเครื่องชั่งพิเศษเช่น Tanita หรือ Omron ซึ่งมีแผ่นโลหะที่นำไปสู่กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย ดังนั้นนอกเหนือจากน้ำหนักปัจจุบันเครื่องชั่งเหล่านี้ยังแสดงปริมาณของกล้ามเนื้อไขมันน้ำและแคลอรี่ที่เผาตลอดทั้งวันตามเพศอายุความสูงและความเข้มของการออกกำลังกาย เข้าไปในเครื่องชั่ง ทำความเข้าใจกั