Thrombotic thrombocytopenic purpura: สาเหตุอาการและการรักษา


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เป็น arthrosis รักษา?
เป็น arthrosis รักษา?
Thrombotic thrombocytopenic purpura หรือ PTT เป็นโรคทางโลหิตวิทยาที่หาได้ยาก แต่ร้ายแรงโดยมีการสร้าง thrombi ขนาดเล็กในหลอดเลือดและพบได้บ่อยในคนระหว่าง 20-40 ปี ในปตท. มีการลดลงของจำนวนเกล็ดเลือดนอกจากไข้และส่วนใหญ่แล้วความผิดปกติทางระบบประสาทเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเนื่องจากการเกิดลิ่มเลือด การวินิจฉัยของปตท. ดำเนินการโดยแพทย์ทางโลหิตวิทยาหรือผู้ป